Nu ook sociaal netwerk voor zorg en welzijn | www.zorgvoorelkaar.com

Online oplossing voor stijgende zorgvraag in Nederland

17 OKTOBER 2012, BREDA, NEDERLAND
Samenvatting
Zorgvoorelkaar lanceert woensdag 17 oktober de online marktplaats www.zorgvoorelkaar.com. Een website voor wie zorg en hulp nodig heeft én voor wie juist iets voor een ander wil betekenen. Zorgvoorelkaar beantwoordt aan de groeiende vraag naar zorg en volgt op het succes van websites zoals Marktplaats en Facebook. Na succesvolle pilots in Zuid-Holland en Noord-Brabant is www.zorgvoorelkaar.com klaar om ook de rest van Nederland meer voor elkaar te laten zorgen.
“E-daten voor zorg en hulp”
Zorgvoorelkaar biedt een toegankelijke website voor mensen die hulp of zorg nodig hebben. Met behulp van de website komen zij gemakkelijk in contact met vrijwilligers of professionals bij hen in de buurt. Veel mensen zijn bereid om iets voor een ander te doen, het is alleen niet altijd eenvoudig om iemand te vinden met wie je matcht. Op de website Zorgvoorelkaar.com wordt vraag en aanbod inzichtelijk gemaakt en weten deze elkaar gemakkelijker te vinden. Annette die op Zorgvoorelkaar.com de juiste thuiszorg vindt voor haar bejaarde moeder. Of Hans die wekelijks een ziek meisje samen met haar moeder naar het ziekenhuis brengt. Via Zorgvoorelkaar.com vond Daniëlle (36 jaar) uit Bavel een maatje met wie zij af en toe iets leuks onderneemt. “Ik ben mindervalide en in mijn positie wil je niet altijd een beroep doen op familie en vrienden. Bovendien vind ik het leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Daarom plaatste ik een oproep op Zorgvoorelkaar. Al snel kwam ik in contact met een naamgenoot met wie ik een goede klik had. Samen gaan wij nu regelmatig op pad. Het is bijna een soort van e-daten voor zorg en hulp!”

De Facebook-revolutie in de zorg
Zorgvoorelkaar brengt vraag en aanbod van vrijwillige én professionele hulp voor het eerst samen op een landelijke website. En dat komt op het juiste moment. De Nederlandse Staat kan de stijgende kosten van zorg en welzijn niet meer dragen en bezuinigt flink. Door de vergrijzing neemt de zorgbehoefte echter alleen maar toe en zullen burgers dit meer samen moeten oplossen. Patrick Anthonissen van Zorgvoorelkaar: “De overheid zet terecht in op de eigen kracht van burgers¹ en (lokale) gemeenschappen² . Met Zorgvoorelkaar.com bieden wij een praktische tool om deze kracht te activeren en benutten. En slagen wij erin om een nieuwe doelgroep vrijwilligers te bereiken. Dit zijn vooral jonge mensen die geen of bijna geen ervaring hebben met vrijwilligerswerk, wél iets voor een ander willen betekenen, maar niet weten waar en hoe. Het is een doelgroep die zich minder gemakkelijk bindt en onder flexibele voorwaarden een ander wil helpen. Met de online benadering lukt het ons om mensen elkaar te laten vinden en samen duurzame zorg in buurten te realiseren: vrijwillig en professioneel, jong en ouder. Wij noemen het de Facebook-revolutie in zorg en welzijn.”

De zorgkracht van sociale netwerken
Sociale netwerken kunnen een cruciale rol spelen bij het organiseren van zorg. Het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor sociale vraagstukken (Movisie) deed in 2012 onderzoek³ naar de zorgkracht van sociale netwerken. De belangrijkste resultaten uit dit onderzoek sluiten naadloos aan op de visie van Zorgvoorelkaar: sociale netwerken in de zorg dragen bij aan levenskwaliteit, werken preventief en bieden een oplossing voor de terugloop in professionele zorg. Matthijs Terpstra van Movisie vertelt: “In het huidige zorgstelsel is het sociale aspect wat op de achtergrond geraakt. Tijd, geld en capaciteit spelen vooral nog een grote rol. Maar er is juist behoefte aan veel meer sociale netwerken van mantelzorgers en vrijwilligers. De hulpvraag is indirect vaak ook een vraag om contact en aandacht. Met behulp van deze website vindt men gemakkelijker die hulp of iemand om juist zelf te kunnen helpen. Zorgvoorelkaar is een slimme oplossing waarmee een groeiend aantal mensen met verschillende behoeften elkaar vindt en ondersteunt. In mijn ogen is het dan ook meer dan alleen een website voor het beantwoorden van de hulpvraag”.


Contact
Zorgvoorelkaar
Reduitlaan 33
4814 DC Breda
088-8000603
info@zorgvoorelkaar.com

www.zorgvoorelkaar.com

Zorgvoorelkaar op Twitter |  Facebook |  Google+

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Meer informatie vindt u in bijgaand achtergrondbericht en de pressroom van Zorgvoorelkaar.
Voor overige vragen en hoge resolutie beeld neemt u contact op met: Esther van der Leer esther@zorgvoorelkaar.com of 06-24414656.
Citaten
"“Ik ben mindervalide en in mijn positie wil je niet altijd een beroep doen op familie en vrienden. Bovendien vind ik het leuk om nieuwe mensen te leren kennen. Daarom plaatste ik een oproep op Zorgvoorelkaar. Al snel kwam ik in contact met een naamgenoot met wie ik een goede klik had. Samen gaan wij nu regelmatig op pad. Het is bijna een soort van e-daten voor zorg en hulp!”" Daniëlle (36 jaar) uit Bavel vond via Zorgvoorelkaar hulp
"“De overheid zet terecht in op de eigen kracht van burgers¹ en (lokale) gemeenschappen² . Met Zorgvoorelkaar.com bieden wij een praktische tool om deze kracht te activeren en benutten. En slagen wij erin om een nieuwe doelgroep vrijwilligers te bereiken. Dit zijn vooral jonge mensen die geen of bijna geen ervaring hebben met vrijwilligerswerk, wél iets voor een ander willen betekenen, maar niet weten waar en hoe. Het is een doelgroep die zich minder gemakkelijk bindt en onder flexibele voorwaarden een ander wil helpen. Met de online benadering lukt het ons om mensen elkaar te laten vinden en samen duurzame zorg in buurten te realiseren: vrijwillig en professioneel, jong en ouder. Wij noemen het de Facebook-revolutie in zorg en welzijn.”" Patrick Anthonissen, oprichter van Zorgvoorelkaar
"“Zorg op de juiste plek: Zorg en ondersteuning moeten daar plaatsvinden waar deze het meest doelmatig tegen de beste kwaliteit kunnen worden geleverd. Dat is waar mogelijk dichtbij mensen en onder eigen verantwoordelijkheid; en iets verder weg waar dat voor de kwaliteit van de zorg echt nodig is. De toename van het aantal chronisch zieken, stijgende kosten, toenemende medicalisering en een krimpende arbeidsmarkt maken het noodzakelijk om de zorg en ondersteuning anders te organiseren en te financieren.”" ¹ Beleidsagenda 2013, Ministerie VWS
"‘Net als bij de curatieve zorg moet het mantra zijn “zorg in de buurt”. De zorg moet bij mensenthuis worden georganiseerd, met behulp van sociale netwerken, in plaats van in dure instellingen.’" ² Minister schippers (VWS), Financieel Dagblad, 20-08-2012
"“In het huidige zorgstelsel is het sociale aspect wat op de achtergrond geraakt. Tijd, geld en capaciteit spelen vooral nog een grote rol. Maar er is juist behoefte aan veel meer sociale netwerken van mantelzorgers en vrijwilligers. De hulpvraag is indirect vaak ook een vraag om contact en aandacht. Met behulp van deze website vindt men gemakkelijker die hulp of iemand om juist zelf te kunnen helpen. Zorgvoorelkaar is een slimme oplossing waarmee een groeiend aantal mensen met verschillende behoeften elkaar vindt en ondersteunt. In mijn ogen is het dan ook meer dan alleen een website voor het beantwoorden van de hulpvraag”. " Matthijs Terpstra, van Movisie (landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor sociale vraagstukken)
Afbeeldingen
Contactpersonen
Over Zorgvoorelkaar

Zorgvoorelkaar in het kort
www.zorgvoorelkaar.com is een gratis online platform waar Nederlandse burgers met een zorgvraag, vrijwilligers én professionals samen komen. Een website voor wie zorg en hulp nodig heeft en voor wie juist iets voor een ander wil betekenen. 

Zorgvoorelkaar is een online marktplaats die het gemakkelijk maakt om dichtbij huis zorg te vinden of om juist een ander in de buurt te kunnen helpen. Zorgvoorelkaar beantwoordt aan de groeiende vraag naar zorg en is een aanvulling op de activiteiten van reeds bestaande vrijwilligersorganisaties. Het platform werkt samen met instellingen op het gebied van welzijn, zorg en vrijwilligerswerk én met gemeenten. 

In het najaar van 2011 is Zorgvoorelkaar opgericht door Patrick Anthonissen (1976) en Mathijs Huis in 't Veld (1980). Zorgvoorelkaar is onderdeel van het landelijke platform voor sociale ondernemers Social Enterprise NL en wordt ondersteund door onder andere Stichting DOEN. 

www.zorgvoorelkaar.com

berichten