Zorgorganisaties in zuidoost Brabant werken aan zorg-voor-elkaar samenleving

13 MEI 2013, NEDERLAND
Samenvatting
Het zorgakkoord stelt zorgorganisaties en gemeenten voor grote uitdagingen bij het terugdringen van de zorguitgaven en het faciliteren van kwalitatief goede zorg. Burgers die ondersteuning nodig hebben, zullen toch geholpen moeten worden. Een significant onderdeel van de oplossing is een verschuiving van de verzorgingsstaat naar een zorg-voor-elkaar-samenleving. Acht organisaties in zuid-oost Brabant hebben de handen ineengeslagen om deze beweging in gang te zetten.

Het zorgakkoord stelt zorgorganisaties en gemeenten voor grote uitdagingen bij het terugdringen van de zorguitgaven en het faciliteren van kwalitatief goede zorg. Burgers die ondersteuning nodig hebben, zullen toch geholpen moeten worden. Een significant onderdeel van de oplossing is een verschuiving van de verzorgingsstaat naar een zorg-voor-elkaar-samenleving. De organisaties St. Anna Zorggroep, MEE Zuidoost Brabant, LEV groep, Zuidzorg, Savant-Zorg, Zorgboog, Lunetzorg en ORO hebben de handen ineengeslagen om deze beweging in gang te zetten. 

Zorgvoorelkaar.com
Belangrijke elementen in deze zorg-voor-elkaar samenleving zijn eigen kracht, zelfredzaamheid en het bieden van de mogelijkheid om deel te blijven nemen aan de samenleving. De organisaties hebben onder andere gezocht naar een praktisch online hulpmiddel die burgers kan ondersteunen om dit mogelijk te maken.

Uiteindelijk heeft men gekozen voor Zorgvoorelkaar.com, een online marktplaats die mensen bij elkaar brengt die hulp nodig hebben of hulp kunnen bieden. Dit kunnen vrijwilligers zijn of betaalde beroepskrachten. Dit platform stelt mensen in staat om snel en overzichtelijk te zien wie er in hun omgeving een hulpvraag hebben of juist een handje kunnen helpen. Zodoende kunnen buurtgenoten zelfstandig, flexibel en op eigen kracht elkaar helpen.

Samen staan we sterker
Op dit moment is Zorgvoorelkaar.com gelanceerd in acht gemeenten in Nederland, waaronder Geldrop-Mierlo en Veldhoven en wordt gewerkt aan verdere uitbreiding in Nederland en de regio. Zo’n regionale aanpak is nodig om op een gedegen manier mensen praktisch met elkaar te verbinden.

Ga voor meer informatie naar www.zorgvoorelkaar.com, de website waar vraag naar en aanbod van zorg en welzijn samen komen.

Contactpersonen
Over Zorgvoorelkaar

Zorgvoorelkaar in het kort
www.zorgvoorelkaar.com is een gratis online platform waar Nederlandse burgers met een zorgvraag, vrijwilligers én professionals samen komen. Een website voor wie zorg en hulp nodig heeft en voor wie juist iets voor een ander wil betekenen. 

Zorgvoorelkaar is een online marktplaats die het gemakkelijk maakt om dichtbij huis zorg te vinden of om juist een ander in de buurt te kunnen helpen. Zorgvoorelkaar beantwoordt aan de groeiende vraag naar zorg en is een aanvulling op de activiteiten van reeds bestaande vrijwilligersorganisaties. Het platform werkt samen met instellingen op het gebied van welzijn, zorg en vrijwilligerswerk én met gemeenten. 

In het najaar van 2011 is Zorgvoorelkaar opgericht door Patrick Anthonissen (1976) en Mathijs Huis in 't Veld (1980). Zorgvoorelkaar is onderdeel van het landelijke platform voor sociale ondernemers Social Enterprise NL en wordt ondersteund door onder andere Stichting DOEN. 

www.zorgvoorelkaar.com

berichten