Zorgvoorelkaar Breda doorbraak in organiseren informele hulp

12 vrijwilligersorganisaties lanceren één aanspreekpunt voor hulp en zorg

11 SEPTEMBER 2013
Samenvatting
Als gevolg van de decentralisatie van AWBZ-taken en de bezuinigingen van het kabinet zal de vraag naar vrijwillige hulp de komende jaren explosief stijgen. In Breda hebben twaalf vrijwilligersorganisaties de komende veranderingen proactief opgepakt en hun krachten gebundeld. Om het vinden van passende hulp eenvoudig te maken, wordt op 10 september Zorgvoorelkaar Breda gelanceerd: één aanspreekpunt voor hulp en zorg.

Als gevolg van de decentralisatie van AWBZ-taken en de bezuinigingen van het kabinet zal de vraag naar vrijwillige hulp  de komende jaren explosief stijgen.  In Breda hebben twaalf vrijwilligersorganisaties de komende veranderingen proactief opgepakt en hun krachten gebundeld. Om het vinden van passende hulp eenvoudig te maken, wordt op 10 september Zorgvoorelkaar Breda gelanceerd: één aanspreekpunt voor hulp en zorg. Concreet betekent dit één telefoonnummer en één website (www.zorgvoorelkaar.com) voor het samenbrengen van vraag en aanbod van vrijwillige hulp en zorg.

In Breda is het laatste half jaar, onder de naam Zorgvoorelkaar, een beweging ontstaan die vooroploopt in Nederland. Vrijwilligers, beroepskrachten en iedereen in Breda die mee wil doen, zorgen er samen voor dat mensen de hulp en zorg ontvangen die zij nodig hebben. In het gedachtengoed staat de zorgvrager centraal en niet de achtergrond of insteek van de hulpverlenende organisatie. Vandaar de keuze voor één telefoonnummer en één website voor vrijwillige hulp en zorg in Breda.

Samenwerkende organisaties

De vrijwilligersorganisaties die samenwerken achter het centrale telefoonnummer voor vrijwillige hulp zijn: Humanitas, Rode Kruis afdeling Breda e.o., Zonnebloem, HOOM, ANBO, KBO, PCOB, Michaëlparochie, Breda Actief,  Stib, BCG en WIJ. Zorgvoorelkaar.com is partner voor het online onderdeel van Zorgvoorelkaar Breda.

“John Beckers, inspirator achter Zorgvoorelkaar Breda:” Het aanbod aan formele hulp en zorg zal de komende jaren krimpen terwijl de vraag juist toeneemt. Daar staat een trend tegenover dat mensen in toenemende mate van betekenis willen zijn voor een ander. Via Zorgvoorelkaar Breda brengen we mensen bij elkaar en helpen we ze om voor elkaar van waarde te zijn. Waarbij overigens ook, als dat nodig is, nauw wordt samengewerkt met professionele hulpverleners.”

Eén aanspreekpunt voor vrijwillige hulp

De Bredase vrijwilligersorganisaties hebben de handen ineen geslagen: vanaf 10 september is er één telefoonnummer en één website waardoor alle vrijwillige hulp makkelijk bereikbaar wordt. Veel mensen die hulp nodig hebben, vinden die in hun eigen omgeving, bij familie, buren of kennissen, maar dat is niet altijd mogelijk of voldoende. Bovendien zal er de komende jaren,  als gevolg van de bezuinigingen in de zorg, een verschuiving plaatsvinden van professionele hulp naar vrijwilligershulp. Via het nieuwe, centrale telefoonnummer en de website is de in Breda beschikbare hulp gemakkelijk te vinden. Het kan gaan om praktische hulp: klusjes, vervoer, administratie bijhouden. Of om sociaal contact:  huisbezoek, een maatje, individuele ondersteuning.

Naast het vinden van vrijwillige hulp, is het ook mogelijk om je aan te bieden als vrijwilliger. Dit kan heel eenvoudig via de website www.zorgvoorelkaar.com Via deze website kunnen mensen die hulp zoeken en die hulp bieden elkaar makkelijk vinden in de buurt. Overigens is er ook professionele hulp te vinden op deze site. Zorgvoorelkaar.com is een landelijke site die per woonplaats vraag en aanbod met elkaar in contact brengt. 

Citaten
"Het aanbod aan formele hulp en zorg zal de komende jaren krimpen terwijl de vraag juist toeneemt. Daar staat een trend tegenover dat mensen in toenemende mate van betekenis willen zijn voor een ander. Via Zorgvoorelkaar Breda brengen we mensen bij elkaar en helpen we ze om voor elkaar van waarde te zijn. Waarbij overigens ook, als dat nodig is, nauw wordt samengewerkt met professionele hulpverleners." John Beckers
Contactpersonen
Over Zorgvoorelkaar

Zorgvoorelkaar in het kort
www.zorgvoorelkaar.com is een gratis online platform waar Nederlandse burgers met een zorgvraag, vrijwilligers én professionals samen komen. Een website voor wie zorg en hulp nodig heeft en voor wie juist iets voor een ander wil betekenen. 

Zorgvoorelkaar is een online marktplaats die het gemakkelijk maakt om dichtbij huis zorg te vinden of om juist een ander in de buurt te kunnen helpen. Zorgvoorelkaar beantwoordt aan de groeiende vraag naar zorg en is een aanvulling op de activiteiten van reeds bestaande vrijwilligersorganisaties. Het platform werkt samen met instellingen op het gebied van welzijn, zorg en vrijwilligerswerk én met gemeenten. 

In het najaar van 2011 is Zorgvoorelkaar opgericht door Patrick Anthonissen (1976) en Mathijs Huis in 't Veld (1980). Zorgvoorelkaar is onderdeel van het landelijke platform voor sociale ondernemers Social Enterprise NL en wordt ondersteund door onder andere Stichting DOEN. 

www.zorgvoorelkaar.com

berichten